ANA SAYFA | FAVORİLERİME EKLE | İLETİŞİM YENİ DOKTOR KAYIT  |  HASTANE KAYIT  MEDİKAL FİRMA KAYIT
 
Şifremi Unuttum    Yeni Üye Kayıt
 
Doktorlar | İsme Hasta Soruları | Cevaplı Havuz Soruları | Hastalıklar A-Z | Hazır Soru Cevaplar | Laboratuar Testleri | Tedaviler | Teşhis Koy | Reklam Ver
Sağlık Videoları  | İlaç Rehberi | Tıp Sözlüğü | Hastaneler | Medikal Firmalar
 
 
 
 
MEDİKAL FORMÜLLER
Hamile kalma zamanı, doğum zamanı Hesaplama
Koroner Kalp Hastalığı Risk Hesaplaması
Child-Pugh Skorlaması
Vücut kitle indeksi, Vücut yüzey alanı
 
DUYURULAR
 Sayın üyeler aldığınız cevaba ek soru sormak istediğinizde ne yapmalısınız...
 
 
 
 
 
 

A B C D E F G H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V X W Y Z

Tüm Bölümler » Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji »

Hepatit testleri açıklamalı şekiller

Ve   Veya  Aynen   
 
    Editör : Prof.Dr. Mustafa ALTINDIS

Güncellenme :  15.1.2009
 

Tümüne Gözat
 

HEPATİT TESTLERİ Hepatit Virüsleri; HEPATİT A VİRUSU (HAV)HEPATİT B VİRUSU (HBV)HEPATİT C VİRUSU (HCV)HEPATİT D VİRUSU (HDV)HEPATİT E VİRUSU (HEV)HEPATİT G VİRUSU (HGV)TT VİRUSSEN ViRUSU Sitomegalovirüs (CMV)Epstein-Barr virüs (EBV)Herpes virüs (HSV) Hepatit Virüslerinin Özellikleri 
VirüsBüyüklük (nm)GenomZarfAile
HAV27RNA0Picornavirüs
HBV42DNA+Hepadnavirüs
HCV> 80RNA+Flavivirüs-like
HDV36RNA+Defektiv virüs
HEV27RNA0Calicivirüs
     
 BU VİRÜSLER İNSANA NASIL BULAŞIYOR?Başlıca  kontamine su ve gidalarla          Hepatit A Virüsü         Hepatit E Virüsü Başlıca KAN ve cinsel yol ile          Hepatit B Virüsü         Hepatit C Virüsü         Hepatit D Virüsü         Hepatit E Virüsü         Hepatit G Virüsü HAV: Çocuklardaki akut hepatitlerin çoğundan sorumludur. Picornaviridea ailesinde içinde yer alan, zarfsız, küresel, 25-28 nm büyüklüğünde, ikozahedral simetrili bir virustür.TANI: 1. Nonspesifik tanı: Çocukların %90’ında sarılık görülmez. Düşük bir ateş, GİS bulguları, sarılık. Koyu idrar, açık renkte dışkı, nadiren hematüri. Aminotransferazlar yükselir, hiperbilirübinemi2. Seroloji: Viremi dönemi oldukça kısadır. Hastalık başladığında çoğunlukla virüs kanda saptanamaz, ilk haftada % 25’inde dışkıda saptanabilir. Anti-HAV IgM antikorları semptomların başlamasından sonraki ilk 4-8 haftada yüksek titrelerde bulunur ve genellikle 6 ay içinde kaybolur. Ancak hastaların yaklaşık %20’sinde 1 yıla kadar pozitif olarak bulunabilir. Anti-HAV IgG aynı şekilde enfeksiyondan birkaç hafta sonra pozitifleşmeye başlar ve ömür boyu pozitif kalır. Anti-HAV IgA antikorlar ise genellikle 6 ay süre ile yüksek titrelerde kalır ve yaklaşık 2 yıl içerisinde kaybolurlar.3. Moleküler Tanı:HAV RNA’sının gösterilmesinde in situ hibridizasyon ve HAV-PCR yöntemleri kullanılmaktadır.          Şekil-1: HAV Enfeksiyonunun Klinik ve Laboratuvar Bulgularının SeyriHBV: Hepadnaviridae ailesinden yaklaşık 42 nm büyüklüğünde küresel bir partikülden ibaret olup tam bir viryondur (Dane partikülü). Bu partikülün dış yüzeyi yaklaşık 7-8 nm genişliğinde bir kılıf ile kaplıdır. Bu zarf yüzey antijeni (HBsAg) protein ve glikoproteinleri ile hücresel lipidleri içerir. Viryonun daha iç bölümünü 27-28 nm çapında hegzagonal nükleokapsid (core) oluşturur. Kor partikülünün içinde endojen viral DNA polimeraz ve kısmen çift sarmallı sirküler DNA bulunur. TANI: 1. Seroloji: Özgül serolojik tanıda genel olarak HBV’nin iki antijeni (HBsAg, HBeAg) ve üç antijenine karşı gelişmiş antikorlar (anti-HBs, anti-HBc, Anti-HBe) kullanılır. Kliniğin başlamasından yaklaşık 4 hafta önce HBsAg kanda saptanabilir. Bu sırada HBeAg ve DNA polimeraz’da serumda mevcuttur. Klinik tablonun belirmesiyle beraber HBeAg giderek azalmaya başlar ve anti-HBc-IgM belirir. HBsAg’de giderek azalır ve daha sonra anti-HBe pozitifleşir.Tipik bir akut HBV enfeksiyonunda ilk antikor yanıtı anti-HBc IgM’dir. Anti-HBc IgM genellikle 3-12 ay içerisinde kaybolur. Kimi akut olgularda anti-HBc IgM’nin hiç gelişmez ya da klinik hastalığın seyrinde geç dönemde ortaya çıkabilir. Anti-HBc total (anti-HBc IgM+IgG), HBsAg’nin ortaya çıkmasından hemen sonra, ancak ALT yükselmesinden önce serumda gözlenmektedir. Genellikle 2-4 ay içinde HBsAg negatifleşerek,   anti-HBs ortaya çıkar ve kesin iyileşmeyi gösterir.HBsAg, HBV ile temastan 1-12 hafta sonra serumda ortaya çıkar. Hepatit bulguları ise HBsAg’nin serumda ortaya çıkışından ortalama 4 (1-7) hafta sonra belirginleşir. HBsAg’nin 6 ay ya da daha uzun süre ile pozitif kalması “HBsAg taşıyıcılığı” olarak isimlendirilir  Şekil-2: HBV Enfeksiyonunun Klinik ve Laboratuvar Bulgularının Seyri.2. Moleküler Tanı:HBV-DNA’nın belirlenmesinde en özgül ve duyarlı yöntem PCR yöntemidir. Tablo I. Hepatit-B’nin Serolojik Test Sonuçlarının Yorumu.                              
HBsAgHBeAgAnti-HBeAnti-HBc IgMAnti-HBc IgGAnti-HBsYorum
++----İnkübasyon dönemi
++-++-Akut Hepatit-B veya Persistant Taşıyıcı
++--+-Persistant Taşıyıcı
+-++/-+-Persistant Taşıyıcı
--++/-++Konvelesan Dönem
----++İyileşme
---+--Saptanabilir HBsAg Olmaksızın Hepatit-B Enfeksiyonu
----+-Anti-HBs kaybı ile İyileşme
-----+Enfeksiyon olmaksızın immunizasyon
 HCV: Flaviviredae ailesi içerisinde pestiviruslara uzak akraba bir virustur. 30-80 nm boyutlarında küçük bir virustür. Zarflıdır ve tek sarmallı RNA içerir. Kan transfüzyonu alan ve ilaç kullananlarda sıktır ve çoğunlukla kronikleşir. Sık kan transfüzyonu alan hastalar yüksek risk grubundadır. Hemodiyaliz hastaları ve HİV pozitif hemofilili hastalar da yüksek risk grubundadır. Vertikal geçiş nadirdir. Kuluçka süresi: 1-2 aydır. Olguların yaklaşık % 85’i kronikleşir. Fulminan hepatit HBV’e göre daha fazladır. Karaciğer kanserine en sık neden olan hepatit virüsüdür.TANI: 1. Seroloji: HCV enfeksiyonunun özgül tanısı virusa karşı gelişmiş antikorların ya da doğrudan vireminin gösterilmesiyle olanaklıdır. Birinci kuşak ELISA testleri (C100 antijenine karşı). İkinci kuşak ELISA testleri [Kor (c22-3) ve NS3 (c33c) bölgesinden ek rekombinant proteinler]. Üçüncü kuşak ELISA testleri (NS5’ten bir rekombinant protein). Bu testlerle iki durumda enfeksiyon gösterilememektedir:1. Enfeksiyonun başlangıcından antikor gelişimine kadar olan sürenin uzunluğu (4 hafta ile 24 hafta)2. Kimi immünsuprese hastalarda enfeksiyon varlığına karşın antikor gelişmemesi.2. Moleküler Tanı:  Serum HCV-RNA miktarının saptanması. Özellikle kronik HCV enfeksiyonunda hastalığın gidişi ve tedavinin takibinde önem kazanmıştır.HCV-RNA miktar belirlenmesi ile; Hastalığın doğal ilerleyişi monitorize edilebilecek, en uygun tedavi protokolu belirlenebilecek, tedaviye yanıt verebilecekleri en uygun zaman seçilebilecek, tedavinin dozu ve süresi tayin edilebilecektir.HDV:  Ancak HBV varlığında yaşayabilen bir virüsdür. Genomu tek sarmallı RNA’dır. Defektif bir hepatotropik virüsdür. 36 nm çapındadır, viral genomu örten 2 tabaka içerir. İç tabaka HDAg kendisi tarafından oluşturulan kapsiddir, dış tabaka ise HBsAg tarafından oluşturulur. Deterjanlarla çok kolay bir şekilde ortadan kaldırılır. Bulaş yolu HBV ile aynıdır. HBV ile birlikte bulaştı ise tabloyu ağırlaştırmaz, hatta hafifleştirebilir (akut HBV/HDV koinfeksiyonu). Var olan HBV infeksiyonu üzerine oturmuşsa tabloyu ağırlaştırır (süperinfeksiyon) .  HBsAg pozitif kronik hepatitlerin %20-40da akut B hepatitli vakaların %8de HDV infeksiyonu saptanmıştır. Bu bulgular ülkemizde Delta hepatitinin endemik olduğunu göstermektedir. TANI: 1.Seroloji: D antijeni (D-Ag), akut infeksiyonda inkübasyon dönemi sonunda önce karaciğerde ve arkasından kısa bir süre için serumda bulunur. HDAg nin serumda gösterilmesinde microplate-binding assay, RIA, ELİSA ve immunoblotting yöntemleri tanımlanmıştır. Arkasından D-Age karşı anti-D IgM ve IgG Abları oluşur. Anti-D titreleri orta derecede yükselir ve iyileşme ile birlikte azalarak kaybolur. HBsAg negatifleşmesiyle genellikle anti-D saptanamaz hale gelir.  Kronik D hepatitinde ise D-Ag karaciğerde kalır ve anti-D serumda yüksek titrelerde devamlılığını sürdürür. Delta hepatitinin kesin tanısı, serolojik markerlerin gösterilmesiyle konur. Hastalığın erken döneminde serum D-Agnin ve/veya anti-D IgMin tespiti veya total anti-D Abların düşük titrelerde bulunması da akut D hepatitinin delilleridir. Kronik D hepatitinde ise serumda devamlı yüksek titrede anti-D pozitif bulunur. 2. Moleküler Tanı: Hibridizasyon yöntemleriyle dolaşımdaki HDV-RNA miktarını belirlemek olanaklıdır.Şekil 3: HBV-HDV Koenfeksiyonunda Serolojik Tanı  Şekil 4: HBV-HDV Süperenfeksiyonunda Serolojik TanıHEV: Calicivirüs ailesindendir. Sferik, zarfsız, 27-34 nm, tek sarmallı RNA içeren bir virüstür. Viryon ikozahedral simetrili bir yapıya sahiptir ve virüs yüzeyinde elektron mikroskobu ile dikensi çıkıntılar gözlenmektedir. Yüksek tuz yoğunluklarında dayanıksızdır. Gebeler dışında iyi seyirlidir (%10’unda fulminan hepatit). Fulminan olgular dışında kendiliğinden iyileşen, akut ikterli bir hastalıktır. Çocuklara göre genç erişkinlerde daha sıktır. Hepatit A gibi kronikleşmez ve taşıyıcılık yapmaz. TANI: 1. Seroloji: Enfeksiyonun akut döneminde IgM ve IgA anti-HEV antikorlarının tanı koymada değeri olduğu gösterilmiştir. IgG antikorlar için enfeksiyondan sonra gösterilme sürelerine ilişkin değişik veriler vardır.2. Moleküler Tanı:  Dışkı ve serumda HEV-RNA’sını ORF 1 bölgesinden primerlerin kullanıldığı RT-PCR yöntemiyle aramak olasıdır.  

İlgili Kelimeler Listesi: Hepatit, testler, test grafikleri
Not: Aşağıdaki linklerden ilgili diğer konuları okuyabilir, mavi linkler hızlı site içi arama yapabilirsiniz
Tümüne Gözat

Bu Hastalık 17182 kez okunmuştur.
+1 e tıklayarak Gmail de dostlarınıza bu yazıyı tek tıkla gönderebilirsiniz
 
BU KONUDAKİ ANA MAKALELERİ OKU: 

Hepatit testleri nelerdir?
Hepatit C tanısı, Hepatit C testleri
Hepatit serolojisi , hepatit testlerinin anlamları nelerdir?
Karaciğer hastalıklarında bitkisel, herbal, aktar tedavileri
Siroz nedir?
Karaciğer Enzimleri Yüksekliği Nedenleri.
Hepatit C genel Hasta bilgileri
Kronik hepatit B
 
DİĞER İLGİLİ YAZILARI OKU
 Hepatit    testler    test grafikleri  
 
 

Bu Sayfayı Arkadaşına Gönder Oda Okusun..    
Adın Soyadın :
   
Arkadaşının Adı Soyadı :
Mail Adresi :
 

 
 
 
 
 
Anasayfa  |   Hastalıklar  |   Üye Doktorlar  |   Hasta Soruları  |   İlaç Rehberi  |   Tıp Sözlüğü  |   Konsültasyonlar  |   Sağlık Haberleri  |   Medikal Hesaplar  |   Güncel Tedaviler  |   Kategorize Hazır Soru-Cevaplar  |   Tanısal Algoritma  |   Reklam  |   İletişim | 

Sponsor Linkler:   
Copyright © Telif hakkı © 2007-2017 Saglikdanis.com
Yasal uyarı: Bu sitede yayınlanan resim, yazı ve diğer uygulamaların her hakkı Akcan Sağlık Hizmetleri. Ltd. Şti. 'ye aittir. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Bu site kişileri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir. Siteye girmekle bu şartları okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılırsınız. İçeriği izinsiz kullanmak yasaktır