ANA SAYFA | FAVORİLERİME EKLE | İLETİŞİM YENİ DOKTOR KAYIT  |  HASTANE KAYIT  MEDİKAL FİRMA KAYIT
 
Şifremi Unuttum    Yeni Üye Kayıt
 
Doktorlar | İsme Hasta Soruları | Cevaplı Havuz Soruları | Hastalıklar A-Z | Hazır Soru Cevaplar | Laboratuar Testleri | Tedaviler | Teşhis Koy | Reklam Ver
Sağlık Videoları  | İlaç Rehberi | Tıp Sözlüğü | Hastaneler | Medikal Firmalar
 
 
 
 
MEDİKAL FORMÜLLER
Hamile kalma zamanı, doğum zamanı Hesaplama
Koroner Kalp Hastalığı Risk Hesaplaması
Child-Pugh Skorlaması
Vücut kitle indeksi, Vücut yüzey alanı
 
DUYURULAR
 Sayın üyeler aldığınız cevaba ek soru sormak istediğinizde ne yapmalısınız...
 
 
 
 
 
 

    Tüm Bölümler » Gastroenteroloji » Çölyak hastalığı -sorularla » 

Ve   Veya  Aynen   
 

 Genel Bilgi
inflamatuar barsak hastalıklarında doğurganlık, gebelik ve emzirme

inflamatuar bağırsak hastalıklarında gebelik,doğurganlık, emzirmeHastalığın remisyonda olduğu dönemlerde gebeliğe olumsuz bir ikisinin olmayacağı kabul edilir.

Ancak aktif hastalığı olan kişilerde hem ilaçlara bağlı hem de hastalığa bağlı geçirilen cerrahiler nedeniyle kısırlığa yani infertiliteye yol açabilme potansiyeli vardır.

Aktif Crohn hastalığı olan bayanlarda fallopian tüplerinde ve yumurtalıklardaki iltihap nedeniyle  ve ağrılı ilişki nedeniyle  gebe kalma oranları düşebilir.

Metotreksat ve Sulfasalazin erkeklerde sperm kalitesini düşürür, oligospermi yapabilir.  ilaç bırakıldığında bu durum düzelecektir.

Hastalık nedeniyle yapılan proktokolektomi ameliyatlarında erkeklerde impotans  (sertleşme sorunu) ve meni ejakülasyonu sorunları olabir, aynı ameliyat bayanlarda ağrılı ilişkiye neden olarak çocuk sahibi olma oranlarını düşürebilir.
 Klinik Yakınmalar
Çölyak hastalığının birlikte bulunduğu hastalıklar

Çölyak hastalığının birlikte bulunduğu hastalıklar

 • dermatitis herpetiformis
 • Down sendromu
 • Selektif Ig A eksikliği
 • Otoimmun hastalıklar
 • Tip 1 diyabet
 • Otoimmün tiroidit
 • Otoimmün karaciğer hastalığıİlgili Kelimeler Listesi: gluten induced enteropati, gluten allerjisi, buğday allerjisi, çölyak hastalığı, çölyak hastalığı belirtileri, çölyak tedavisi, çölyak diyeti, glutenden fakir diyet, duodenal biyopsi, çölyak ayırcı tanısı

Not:  Aşağıdaki mavi linklerden ilgili kelimeler için tek tıkla site içi arama yapabilirsiniz..
 Tanı
Çölyak hastalığı tanısında patolojide kullanılan Marsh kriterleri nedir

çölyak hastalığında patolojik inceleme 

Çölyak hastalığında alınan duodenal biyopsinin Patoloji olarak incelenmesi aşağıdaki şekilde değerlendirilir  

Marsh

Histolojik kriterler

Artmış  intraepithelial lenfositler

Krypt hiperplazisi

Villöz atrofi

Type 0

Yok

Yok

Yok

Type 1

Var

Yok

Yok

Type 2

Var

Var

Yok

Type 3a

Var

Var

Var (parsiyal)

Type 3b

Var

Var

Var (subtotal)

Type 3c

Var

Var

Var (total)


intraepitelyal Lenfosit değerlendirme sınırı >40 Lenfosit /100 enterosit dir


İnce bağırsaklarda villöz atrofi yapan hastalıklar

İnce bağırsaklarda villöz atrofi yapan hastalıklar 

 • Çölyak hastalığı 
 • bakteriyel aşırı çoğalma 
 • Crohn hastalığı 
 • inek sütü alerjisi veya soya protein intoleransı (çocuklarda ) 
 • eozinofilik gastroenterit  
 • Giardiaziz
 • Intestinal lenfoma 
 • Peptic duodenit
 • Post-gastroenteritdurumlar  
 • Tropical sprue 
 • Zollinger-Ellison sendromu 
 • Common variable immunodeficiency 
 • otoimmün enteropati  
 • diğer immün yetmezlik durumları  ( AIDS enteropatisi , hipogammaglobulinemik sprue) 
 • ilaçlar (Örneğin olmesartan, Anjiyotensin reseptör II blokeri bir antihipertansif ilaç ) 
 • Whipple hastalığı 
 • malnütrisyon 
 • Intestinal tüberküloz 
 • Graft-versus-host hastalığı 
Çölyak hastalığının tanısının tanısında provokatif glutenden zengin diyet
Çölyak hastalığının tanısı esnasında şüpheli durumlarda gluten ile provokasyon yapılabilir glutenli diyet iki hafta daha sonra sekiz haftaya kadar tuz atılacak şekilde hastaya verilebilir. Bulbusdan iki adet duodenumdan ise dört adet biopsi alınmalıdır. Bunun sebebi lezyonun yama tarzında olabilmesinden dolayıdır.
İlgili Kelimeler Listesi: gluten induced enteropati, gluten allerjisi, buğday allerjisi, çölyak hastalığı, çölyak hastalığı belirtileri, çölyak tedavisi, çölyak diyeti, glutenden fakir diyet, duodenal biyopsi, anti ema, anti gliadin, anti ttg

Not:  Aşağıdaki mavi linklerden ilgili kelimeler için tek tıkla site içi arama yapabilirsiniz..
Çölyak hastalığında histopatolojik bulguların sınıflandırılması

Çölyak hastalığında patolojik sınıflandırma

Histopatolojk bulgular aşağıdaki şekilde sınıflanmaktadır.

Modifiye Marsh (Oberhuber) sınıflandırmasında  >40 intraepitelyal lenfosit hiperplazi olarak alınırken, Corazza sınıflandırmasında >25 ntraepitelyal lenfosit hiperplazi olarak alınır.

Modifiye Marsh

(Oberhuber)

Histolojik kriterlerCorazza
Artmış intraepitheliyal lenfositlerKript hiperplazisiVillöz atrofi
Type 0NoNoNoNone
Type 1YesNoNoGrade A
Type 2YesYesNo
Type 3aYesYesYes (partial)Grade B1
Type 3bYesYesYes (subtotal)
Type 3cYesYesYes (total)Grade B2İlgili Kelimeler Listesi: gluten induced enteropati, gluten allerjisi, buğday allerjisi, çölyak hastalığı, çölyak hastalığı belirtileri, çölyak tedavisi, çölyak diyeti, glutenden fakir diyet, duodenal biyopsi

Not:  Aşağıdaki mavi linklerden ilgili kelimeler için tek tıkla site içi arama yapabilirsiniz..
 Laboratuvar
çölyak hastalığında HLADQ2 VE HLADQ8 in yeri nedir?
 Yapılan duodenal biyopsi incelemesinde ve serolojik olarak bakılan Anti tTG Ig G ve Ig A,  anti endomysium Ig G ve Ig A ve Deaminated gliadin Antikorları  Ig G ve Ig A sonuçlarıyla  tanıda net olunamaması durumunda  HLADQ2 VE HLADQ8  testleri bakılır.  Bu her iki testin negatif olduğu durumlarda %99u oranında kişilere çölyak hastalığı yoktur denebilmektedir.
 Görüldüğü gibi bu testlerin negatif prediktif değeri oldukça yüksektir.
Çölyak hastalığında kullanılan serolojik testler

Çölyak hastalığında kullanılan serolojik markerların hassasiyeti ve özgüllüğü ve diğer özellikler


IgA endomysial antikoru – hassasiyet % 85 - 98 ; özgüllük % 97 - 100 

IgA tissue transglutaminase antikorları (tTG)– hassasiyet % 90 to 98 ; özgüllük % 95 to 97 .

IgA deamidated gliadin peptide (DGP ) – hassasiyet % 94 ; özgüllük % 99 

IgG deamidated gliadin peptide (DGP ) – hassasiyet % 92 ; özgüllük % 100


Anti tTG , anti endomysium ve anti DPG nin ıg A formları ve anti DPG nin Ig G formu tedaviyi takipte kullanılabilir başarılı tedaviyle bunların değeri düşer.

Anti endomysium Ig A orta derecede hassas, yüksek derecede özgüllüğe sahiptir.. Tedaviden sonra ne negatifleşir.

Anti tTG  Ig A biyopsiyle kanıtlanmış çölyak hastalarında %98 pozitif iken kontrol grubunda %5 pozitiftir. yeni insan kaynaklı antikorlar daha da başarılıdır.

HLA DQ2 or DQ8  negatif olan hastaların çölyak olma olasılığı düşüktür. Bu testlerin negatif prediktif değeri kuvvetlidir. Serolojik testleri negatif olan ve biyopsileri ortada olan vakalarda negatif  prediktif değerinden faydalanmak üzere yapılması önerilir.

Anti tTG Ig G ve Ig A testlerinde Ig G ek testi istemek, özellikle selektif immünglobülin A eksikliği olanlarda önemlidir.

HLA DQ2 ve DQ8 çölyak tanısı almış hastaların %99unda pozitif olur. Normal popülasyonda ise bu oran %40dır. Bu gen testlerinin negatif prediktif değeri oldukça yüksektir. Yani bu testler negatif çıktığında hastanın çölyak olma olasılığı oldukça düşer.

Anti gliadin Ig G iyi ve Ig A testleri artık giderek bırakılmaktadır bunu sebebi %30 lara varan yalancı pozitiflik oranlarıdır.İlgili Kelimeler Listesi: gluten induced enteropati, gluten allerjisi, buğday allerjisi, çölyak hastalığı, çölyak hastalığı belirtileri, çölyak tedavisi, çölyak diyeti, glutenden fakir diyet, duodenal biyopsi, anti ema, anti gliadin, anti ttg

Not:  Aşağıdaki mavi linklerden ilgili kelimeler için tek tıkla site içi arama yapabilirsiniz..


İlgili Kelimeler Listesi: gluten induced enteropati, gluten allerjisi, buğday allerjisi, çölyak hastalığı, çölyak hastalığı belirtileri, çölyak tedavisi, çölyak diyeti, glutenden fakir diyet, duodenal biyopsi, anti ema, anti gliadin, anti ttg

Not:  Aşağıdaki mavi linklerden ilgili kelimeler için tek tıkla site içi arama yapabilirsiniz..
 Ayırıcı tanı
Çölyak hastalığı dışında intestinal villöz atrofiyi yapan diğer hastalıklar

Çölyak hastalığı dışında intestinal villöz atrofiyi yapan diğer hastalıklar nelerdir?

 • İnce bağırsak aşırı bakteri çoğalması
 • Crohn Hastalığı
 • İnek sütü alerjisi
 • Eozinofilik gastroenterit
 • Giardia
 • İntestinal lenfoma
 • Peptik duodenit
 • Gastroenterit sonrası durum
 • Tropikal sprue
 • Zollinger-Ellison sendromu
 • Common variable immün yetmezlik
 • Otoimmün enteropati
 • Diğer immün yetmezlik durumlara( AIDS enteropatisi,  hipogammaglobulinemik sprue)
 • İlaçlar (örn, olmesartan)
 • Whipple hastalığın
 • Malnütrisyon
 • Intestinal tüberküloz
 • Graft versus host hastalığı

 
İlgili Kelimeler Listesi: gluten induced enteropati, gluten allerjisi, buğday allerjisi, çölyak hastalığı, çölyak hastalığı belirtileri, çölyak tedavisi, çölyak diyeti, glutenden fakir diyet, duodenal biyopsi, çölyak ayırcı tanısı

Not:  Aşağıdaki mavi linklerden ilgili kelimeler için tek tıkla site içi arama yapabilirsiniz..
 Önleme ve proflaksi
Çölyak hastalığı kimlerde taranmalıdır?

Kimler taranmalıdır

 • Kronik ve rekürens ishal atakları olanlar,
 • Malabsorbsiyonu ,
 • Kilo kaybı ,
 • Abdominal distansiyon ve gaz şikayetleri olan kişiler
 • Aşağıdaki bulguları veya hastalıkları olan ancak bunlara ait belirgin  bir sebep gösterilemeyen kişilerde
  • Demir eksikliği anemisi
  • Folik asiti veya Vit B 12 eksikliği
  • Sürekli yüksek olan serum amino transferaz seviyeleri
  • Gelişme geriliği olanlar
  • Gecikmiş puberte
  • Tekrarlayıcı düşükler
  • Düşük doğum ağırlığı olan yenidoğanı olanlar
  • Kısırlık
  • İnatçı aftöz ülserler
  • Dental anemal hipoplasisi olanlar,
  • İdiopatik periferal nöropati
  • Non Herediter serebellar ataksi
  • Rekürren migren atakları
 • Tip I diyabeti olan hastalarda
 • Çölyak hastalarının semptomatik olan biri ilerici yakınlarında
 • Down sendromu olan çölyak hastalarının yakınması olmasa da 1. Derece  yakınlarında

Tarama hakkında Uyarıcı not:

 • Genel toplum taraması çölyak açısından önerilmez .
 • Osteoporoz vakalarında genel tarama önerilmez . Ancak osteoporoz  vakalarında , normal popülasyonlar karşılaştırıldığında (%3.4 vs %0.2 olacak  şekilde) daha yüksek oranda çölyak hastalığı bulunmuştur.İlgili Kelimeler Listesi: gluten induced enteropati, gluten allerjisi, buğday allerjisi, çölyak hastalığı, çölyak hastalığı belirtileri, çölyak tedavisi, çölyak diyeti, glutenden fakir diyet

Not:  Aşağıdaki mavi linklerden ilgili kelimeler için tek tıkla site içi arama yapabilirsiniz..
 Tedavi
Çölyak hastalarında günlük güvenli tüketilebilecek gluten miktarı nedir?

Amerika ve Avrupa’da ilgili kurumlar gıdalarda 20 PPM (part /milyon) dan daha az gluten içeren ürünlere " glutensizdir" etiketi konmasına izin vermektedir. 

Çölyak hastalarında  tolere edilebilecek günlük gluten miktarının ne kadar olacağı her hasta için farklı olabilse de, genel olarak günde 10 mg dan daha az gluten tüketiminin çölyak hastaları için  güvenli olduğu rapor edilmiştir.İlgili Kelimeler Listesi: gluten induced enteropati, gluten allerjisi, buğday allerjisi, çölyak hastalığı, çölyak hastalığı belirtileri, çölyak tedavisi, çölyak diyeti, glutenden fakir diyet

Not:  Aşağıdaki mavi linklerden ilgili kelimeler için tek tıkla site içi arama yapabilirsiniz..

Tümünü Göster

 
 
 
 
 
 
 
 
Anasayfa  |   Hastalıklar  |   Üye Doktorlar  |   Hasta Soruları  |   İlaç Rehberi  |   Tıp Sözlüğü  |   Konsültasyonlar  |   Sağlık Haberleri  |   Medikal Hesaplar  |   Güncel Tedaviler  |   Kategorize Hazır Soru-Cevaplar  |   Tanısal Algoritma  |   Reklam  |   İletişim | 

Sponsor Linkler:   
Copyright © Telif hakkı © 2007-2017 Saglikdanis.com
Yasal uyarı: Bu sitede yayınlanan resim, yazı ve diğer uygulamaların her hakkı Akcan Sağlık Hizmetleri. Ltd. Şti. 'ye aittir. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Bu site kişileri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir. Siteye girmekle bu şartları okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılırsınız. İçeriği izinsiz kullanmak yasaktır