ANA SAYFA | FAVORİLERİME EKLE | İLETİŞİM YENİ DOKTOR KAYIT  |  HASTANE KAYIT  MEDİKAL FİRMA KAYIT
 
Şifremi Unuttum    Yeni Üye Kayıt
 
Doktorlar | İsme Hasta Soruları | Cevaplı Havuz Soruları | Hastalıklar A-Z | Hazır Soru Cevaplar | Laboratuar Testleri | Tedaviler | Teşhis Koy | Reklam Ver
Sağlık Videoları  | İlaç Rehberi | Tıp Sözlüğü | Hastaneler | Medikal Firmalar
 
 
 
 
MEDİKAL FORMÜLLER
Hamile kalma zamanı, doğum zamanı Hesaplama
Koroner Kalp Hastalığı Risk Hesaplaması
Child-Pugh Skorlaması
Vücut kitle indeksi, Vücut yüzey alanı
 
DUYURULAR
 Sayın üyeler aldığınız cevaba ek soru sormak istediğinizde ne yapmalısınız...
 
 
 
 
 
 

A B C D E F G H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V X W Y Z

Tüm Bölümler » Hepatoloji »

Hepatit C tanısı, Hepatit C testleri

Ve   Veya  Aynen   
 

    Editör : Prof.Dr. Yusuf AKCAN

Güncellenme :  20.4.2010
 

Bu Doktor Soru Kabul Etmektedir.

Online Randevu Al

Tümüne Gözat
 

Hepatit c testleri

Hepatit C testleri kimlerde tarama amaçlı kullanılır, kimlerde hepatit c taranmalıdır?

 • Enjeksiyonla uyuşturucu kullananlarda
 • Kan veya organ nakli yaptıranlarda (1992 öncesinde)
 • Pıhtılaşma faktör konsantreleri alan kişilerde (1987 öncesi)
 • HCV pozitif anneden doğan çocuklarda
 • Sağlık çalışanlarında hepatit C hastanın kanıyla bulaş sonrası kesici veya batıcı yaralanmalarda
 • Karaciğer hastalığı şüphesi olanlarda


Şu kişilerden hepatit C testi yapılmasına gerek yoktur

 • Sağlık çalışanları acil servis çalışanları
 • Gebeler
 • Aile içinde HCV pozitif kişilerin bulunduğu diğer kişiler ( cinsi münasebeti olanlar hariç)
 • Genel toplam


Aşağıdaki gruptaki kişilerde ise hepatit C taraması yapılması kesin değildir, tartışmalıdır

 • Doku nakli olanlar
 • İntranazal kokain kullananlar veya diğer enjekte edilmeyen uyuşturuculardan alanlar
 • Piercing ve tatuaj yaptıranlar
 • Zührevi hastalık geçirenler veya birden çok cinsel partner olanlar
 • Hcv pozitif kişilerin uzun süreli cinsel partneri olan kişiler


Genel giriş
Anti hcv testi
Virüse karşı olan bir antikorun varlığını gösterir daha önce hepatit C ye maruz kalındığını gösterir. Bu test, kişinin aktif bir HCV enfeksiyonu geçirip geçirmediğine anlamaz. Önceden geçirilmiş hepatit C enfeksiyonunda da anti hcv testi pozitif olur. Anti hcv testi sonuç olarak söylenirken pozitif veya negatif olarak ifade edilir. Nadiren zayıf pozitif şeklinde laboratuvar sonuçlarıyla karşılaşılabilir. Bu durumda HCV varlığı RİBA (recombibant immunoblot assay) testi ile kontrol edilmelidir.

Bu test de HCV antikorlarını ölçer yanlış pozitif anti hcv testini anlayabilir, yani anti hcv antikoru gerçekten hepatit C ye karşımı oluşmuştur, bunu ayırabilir çok nadir durumda riba testide kararsız kalabilir. Bu durumda ise polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) gibi daha ileri moleküler testler yapmak gerekebilir. Anti HCV ( ELiSA ile bakılan testler) gibi RİBA testi de şu anki aktif enfeksiyonla daha önceki geçirilmiş enfeksiyonu ayıramaz, çünkü buda bir antikor tabanlı testdir .

Aktif hepatit C enfeksiyonunu gösteren testler ise şunlardır.
HCV RNA testi (kalitatif)
HCV RNA testi (kantitatif - hece ve viral yük hesaplaması)
Viral genotip tayini
Kalitatif hcv rna testi : Var veya yok şeklinde sonuç verirler. aktif enfeksiyon anında virüsün varlığı ve tedavi sonunda virüsünün kaybolup kaybolmadığı bu testle anlaşılabilir.
Kantitatif hcv rna testi - Viral yük ölçümü : Kandaki virüs Partikül sayısını gösterir çoğunlukla tedavi verilecek hastalarda tedavi öncesi ve sonrası takibi anlamak için kullanılır. Başarılı bir HCV tedavisinden sonra 4. hafta veya 12. haftada viral yük sayısı en az 100 kat (2 log) düşme olmalıdır.
Virüs genotip tayini :Hepatit C virüsünün altı major tipi vardır, en sık görülen ise genotip I dir. Genotip I genel olarak tedaviye diğerlerine göre daha zor cevap verir, bu nedenle de tedavisi daha uzun süre yapılır. Genotip 2 veri 3 de 24 hafta tedavi verilirken genotip I de bu süre uzatılır ve 48 hafta tedavi verilir. Genotip I de tedavi başarı oranı yüzde 60-70 lerde iken genotip 2 ve 3 de başarı oranı % 100 lere yakındır.


Anti hcv testleri
ELİSA veya EIA Elisa metodu ile bakılanlar, EIA-, EIA-II ve EIA- olarak birkaç çeşit tarama testi geliştirilmiştir.
Elisa I - on altı haftada, elisa 2 on haftada, elisa III ise 8 haftada seropozitiviteyi yakalamaktadır böylece el pencere dönemi sekiz haftaya kadar düşebilmiştir.
İmmun sistemi baskılı hastalarda, HIV hastalarında, diyaliz hastalarında, nakil hastalarında hcv enfeksiyon olduğu halde anti hcv tespit edilemeyebilir. Bu hastalarda anti hcv negatif olsa dahi hcv rna testi çalışılmalıdır.
Anti hcv pozitif olan hastalarda hcv pcr negatif olduğunda bu anti hcv pozitifliğinin yanlış pozitif olup olmadığını anlamak için riba-2 ve riba-3 testleri yapılabilir. Yanlış pozitiflik de riba negatif çıkarken daha önce geçirilmiş şu anda tamamen atlatmış olanlarda ise negatif çıkacaktır. Riba 2 testide elisa gibi C-22, C-100 antijenlerine karşı olan antikorları kullanır. Riba testi tarama amaçlı kullanılmaz daha çok yanlış pozitifliği ayırmak için kullanılır. Hastalar hcv enfeksiyondan iyileştikten sonra yıllarca antikor taşıyabilirler ve bu antikorlar elisa veya riba yöntemiyle yıllarca pozitif kalabilirler. Anti hcv pozitif ve riba testi negatif ise bu anti hcv pozitifliği yalancı bir pozitifliktir. Bu durumun istisnaları ise yeni akut enfeksiyon geçirenler, immun süprese olanlar, immun sistemi baskılanmış olanlar, nakil hastaları gibi veya diyaliz hastalarıdır. Bunlar antikor oluşturulamayabilir. Klinik uygulamada EIA ile yani elisa ile bakılan ve anti hcv negatif bulunan hastalarda daha fazla bir test yapmaya gerek yoktur .
Elisa ile anti hcv pozitif olan hastalarda hcv rna yapılmalı hcv rna negatif ise anti hcv yalancı pozitif mi yoksa daha önce geçirilmiş bir enfeksiyonmu bun ayırdetmek içinde riba testi yapılmalıdır .

Moleküler testler:
nükleik asit testleri iki türlüdür, kalitatif ve kantitatif (nicel yada nitel, niteliksel veya niceliksel, var yok veya sayılabilir) şeklinde açıklanabilir. Kalitatif testlerde sonuç pozitifsin beyan negatif, var veya yok şeklindedir. Bunlarda bir alt sınır mevcuttur mililitrede 50 enternasyonal ünitenin (IU) altını göremezler. Bu testlerden amplicor pcr ölçümü (Roche diagnositcs) ve Versant tma ölçümü (Siemens health care diagnostics) iki adet mevcuttur. Amplicor reverse transcripsiyon zincir reaksiyonunu kullanır versand ölçümü ise transcription mediated amplifikasyon metodunu (tma metodunu)) kullanır.

Kalitatif testler hcv enfeksiyonunun teşhisinde ve tedavi sonunda kalıcı cevabı ölçme esnasında daha çok kullanılır. Kantitatif testler ise real time PCR metodu ile yapılır. Bunlarda alt limit mililitrede 10 ila 15 IU ya kadar düşer. Ayrıca dinamik aralık ise 10 ile 100 milyon ünite arası sonuç verebilir. bDNA metodunda sinyal amplifikasyonu kullanılır. Daha kolay olmasına rağmen bunlarda limit 615 IU/ml kadar yükselmektedir. Kantitatif ölçümler daha çok tedavinin yürüdüğü aşamalarda önemlidir. Örneğin genotip I b hepatit c enfeksiyonu tedavisinde 12. haftada erken virolojik cevap (EVR) olmadığı, yani virüs sayısının iki log (100 kat) düşmediği kantitatif testlerle gösterilir ve tedavi sonlandırılır. Hızlı virolojik cevap (RVR- rapid virologic response) ise ilk 4 haftada hcv rna seviyesinin tespit edilemeyecek kadar düşmesini gösterir ki bu da kalıcı virolojik yanıtın olacağının iyi bir göstergesidir. Hızlı virolojik cevap 4. haftada bakılır, erken virolojik cevap ise 12. Haftada bakılır. Öte yandan real time PCR testleri hem kantitatif hemde kalitatif testlerin özelliklerine sahip olduğu için giderek fazla oranda laboratuvar tarafından kullanılır.

HCV genotipleri
Birden 6 ya kadar genotipler mevcuttur, ayrıca Ia , I b gibi alt tiplendirmeler mevcuttur. Tedavi süresine karar vermekte genotipler etkilidir. Bu nedenle tedavi öncesinde test edilmelidirler. Örneğin genotip I b, 48 ait tedavi görmesi gerekirken, genotip 2 ve 3 te 24 haftalık tedaviler yetmektedir.

Karaciğer biyopsisi: Hepatit c enfeksiyonda karaciğer biyopsisinin mutlaka yapılıp yapılmaması tartışmalıdır. Teşhis açısından karaciğer biyopsisine gerek yoktur, ancak tedavi aşamasında bazı faydaları vardır.
Karaciğer histolojisi hastalığın evresini ve hastalığın prognozunu tahmin etmek açısından faydalıdır. Örneğin hepatit c hastasında, siroz var ise, hepatitsel güller karsinom gelişmesi açısından alfa feto protein düzeyi bakılarak, varis varlığı açısından ise gastroskopik incelemeler yapılarak takip edilebilir. Ayrıca siroz hastalarında tedavi esnasında ilaca bağlı yan etki komplikasyonları daha yüksek olacağından tedavi dozu başlangıçta dahi daha düşük tutulabilir.
Bununla birlikte örnekleme değişkenliği karaciğer biyopsisi açısından bir sorundur. Yani alınan örnek ortalama hasarı temsil etmeyebilir, daha az hasarlı bölgeye rastlayabileceği gibi, ortalamaya göre daha çok hasarlı bölgeye de rastlayabilir. Örneklemeye değişkenliğinden dolayı siroz hastalarının % 15 i olduğundan daha aktif görünebilmektedir bunu engellemek için en az 25 mm uzunluğunda bir biyopsi veya biyopsi örneğinde en az on portal alan görülebilmelidir .

Karaciğer biyopsisi birlikte olan diğer hastalıkları teşhis açısından da fayda sağlayacaktır. Örnek; örneğin demir depolaması hastalığı veya yağlı karaciğer

İnvazif olmayan fibroziz ölçme metotları:
Henüz non invazif fibroz ölçme metotlarının hiçbirisi rutin kullanımda değildir ancak ileride rutin kullanıma girilebileceği düşünülüyor. Karaciğeri biyopsisinin yerini henüz alamamıştır .

 

Bu yazıyı yazan Doktora ulaşım bilgileri:
yusuf akcan muayenehanesi
Prof. Dr. Yusuf AKCAN
Gastroenteroloji Uzm.
Ozel Istanbul Onkoloji Hastanesi
Tel. : 0 530 286 29 80 Tel. : 0 532 652 52 06  

Cevizli Mah. Toros Cad. No : 86 PK:34846 Maltepe / Istanbul
( Gulsuyu Metro duragi karsisi)
İlgili Kelimeler Listesi: hepatit c tedavisi,akut hepatit c,hepatit c testleri,anti hcv,hcv pcr,hcv rna düzeyi ölçümü
Not: Aşağıdaki linklerden ilgili diğer konuları okuyabilir, mavi linkler hızlı site içi arama yapabilirsiniz
Tümüne Gözat

Bu Hastalık 15304 kez okunmuştur.
+1 e tıklayarak Gmail de dostlarınıza bu yazıyı tek tıkla gönderebilirsiniz
 
BU KONUDAKİ ANA MAKALELERİ OKU: 

hepatit C testleri
Hepatit C tanısı, Hepatit C testleri
 
DİĞER İLGİLİ YAZILARI OKU
 hepatit c tedavisi    akut hepatit c    hepatit c testleri    anti hcv    hcv pcr    hcv rna düzeyi ölçümü  
 
 

Bu Sayfayı Arkadaşına Gönder Oda Okusun..    
Adın Soyadın :
   
Arkadaşının Adı Soyadı :
Mail Adresi :
 

 
 
 
 
 
Anasayfa  |   Hastalıklar  |   Üye Doktorlar  |   Hasta Soruları  |   İlaç Rehberi  |   Tıp Sözlüğü  |   Konsültasyonlar  |   Sağlık Haberleri  |   Medikal Hesaplar  |   Güncel Tedaviler  |   Kategorize Hazır Soru-Cevaplar  |   Tanısal Algoritma  |   Reklam  |   İletişim | 

Sponsor Linkler:   
Copyright © Telif hakkı © 2007-2017 Saglikdanis.com
Yasal uyarı: Bu sitede yayınlanan resim, yazı ve diğer uygulamaların her hakkı Akcan Sağlık Hizmetleri. Ltd. Şti. 'ye aittir. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Bu site kişileri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir. Siteye girmekle bu şartları okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılırsınız. İçeriği izinsiz kullanmak yasaktır